Saturday, July 08, 2006

เย้ๆ try2hack Realistic Mission 9 ใกล้เสร็จแล้ว

เฮอๆ Mission สมจริงนี้ เหนื่อยสุดๆ

ไม่ว่าจะเป็นเว็บที่ใช้งานได้จริงๆ (เหมือนของจริงทุกอย่าง)
คราวนี้มีการเก็บข้อมูลลงใน mysql จริงๆ ด้วย

คิดว่าน่าจะสนุก ปนกับยากนิดหน่อย
เหลือใส่โค้ด เพิ่มคะแนน เมื่อทำ mission เสร็จ ก็เสร็จแล้ว

แต่ง่วงนอนเหลือเกิน นอนก่อนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยตื่นขึ้นมาทำต่อ
ยังมีอีกหลายส่วนของ SiamDev.net ที่อยากพัฒนาต่อครับ

1 comment:

  1. อยากทราบว่าจะเริ่มยังไงดีอะติดมานานแล้วเหมือนกัน

    ReplyDelete